Alimentar-se correctament és una preocupació cada dia més extesa en els països europeus. No només preocupa a científics, experts i professionals de la salut, també a la població que demostra a  diari el seu interés en seguir una alimentació equilibrada com un mitjà per assolir i gaudir del benestar personal. Bona prova d’aquesta afirmació és la proliferació de productes anomenats “bio” i establiments especialitzats en alimentació “Ecològica, Saludable…”

Nombroses malalties tenen una estreta relació amb la nostra dieta, algunes per dèficit de certs nutrients i d’altres moltes per excés, que a més sol estar relacionat amb el sedentarisme i/o manca d’activitat física, principal causa de l’obesitat i moltes altres patologíes associades com per exemple: la hipertensió arterial, la diabetis tipus 2 i alteracions dels greixos sanguinis.

Una dieta equilibrada és aquella manera d’alimentar-se que aporta aliments variats en quantitats adaptades als nostres requeriments i condicions personals. És important tant la quantitat com la qualitat dels aliments que ingerim. No es pot gaudir d’una vida saludable menjant un pocs aliments, la clau està en la varietat.

Per a conèixer més detalls de l’alimentació saludable, us animo a descarregar la Guia de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC): http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia-documento/19.

Les característiques que hauria de tenir una alimentació saludable són:

  • Suficient: en quant a aport energètic i nutricional
  • Equilibrada: en proporció de nutrients
  • Variada en aliments consumits
  • Adaptada a les condicions geogràfiques, culturals, religioses…
  • Agradable Organolèpticament.

Els objetius pràctics de la nutrició són avaluar i planificar la dieta dels individus o poblacions amb la finalitat d’assegurar un bon estat de salut.

Per a poder cumplir els objectius ens hem de plantejar la següent pregunta: Quines són les necessitats nutricionals que tenim les persones? Aquestes necessitats són variables, depenen de factors com els hàbits, l’ambient on vivim, l’estat fisiològic de cadascú, l’edat, el sexe i les nostres característiques genètiques, és per tot això que és important assessorar-se per al professional adequat, qui després de fer la valoració de la persona podrà ajustar la dieta per tal de treure’n el màxim benefici i profit.

Què cal saber?

Segur que heu sentit a parlar o heu vist en les etiquetes dels productes envasats els termes: Recomanacions Nutricionals (RN) i/ o de Quantitat Diària Recomanada (CDR).

Les Recomanacions Nutricionals (RN) són els nivells d’ingesta d’energia i nutrients que un comitè d’experts, sobre la base dels coneixements científics actuals, considera adequats per cobrir les necessitats nutricionals de la majoria d’individus sans d’una població. Aquestes RN aparèixen en els etiquetats sobre propietats nutritives dels productes alimentaris. Com a consideracions importants al respecte hem de saber que:

  • La RN d’un nutrient es refereix a la ingesta en un període més o menys llarg de temps.
  • Realitzar ingestes inferiors a la RN no indica que el consum sigui inferior a les necessitats, només indica que existeix una major probabilitat de que així sigui.
  • Les RN estàn subjectes a modificació en funció dels avenços en nutrició.
  • Les RN no estàn fetes per a la població malalta o en situacions especials. Tampoc consideren la interacció entre nutrients o entre nutrients i fàrmacs.

Una idea important a retenir és que tot i que les RN serveixen per planificar dietes que aportin quantitat sufcient de nutrients per a cobrir les nostres necessitats, no ens hem d’oblidar que no consumim nutrients, sinó aliments. Tan important és consumir la quantitat suficient de nutrients, com gaudir d’una dieta que contingui una àmplia diversitat d’aliments.

Us presento aquesta piràmide que ha estat presentada com a proposta en la primera cimera de la Dieta Mediterrània, organitzada per la Fundació Internacional de la Dieta Mediterrània (IFMED)

La nova proposta de piràmide no només recomana la freqüència i el tipus d’aliments per a una alimentació equilibrada, sinó que incideix en fer-ho de forma sostenible amb el mediambient. Consumir productes locals de temporada o escollir els mètodes de producció respectuosos amb la natura són alguns dels consells.