Sempre que anem a fer una sortida de marxa nòrdica o qualsevol activitat al medi natural, un element que no hauria de faltar mai a les nostres motxilles és la farmaciola. Aquesta farmaciola ha de tenir la finalitat de solucionar petits accidents que podem patir o ajudar-nos a que l’espera fins que arribin els serveis d’emergència sigui el més còmode possible.  Al mercat podem trobar diferents farmacioles ja configurades amb diferents materials, mides i formes. Amb aquest article intentarem explicar les característiques bàsiques que hauria de tenir, com podem millorar aquestes farmacioles que es comercialitzen i alguns consells fruit de l’experiència de les nostres activitats.

Com ha de ser la farmaciola?

El primer que hem de tenir en compte és que la farmaciola vindrà condicionada pel tipus d’activitat que fem, la durada de la mateixa, el número de persones del grup , la zona on estiguem fent l’activitat i les condicions climatològiques del lloc.
No és el mateix fer una sortida de marxa nòrdica d’un matí d’hivern al parc natural de l’alt Pirineu amb un amic, que sortir a fer una ruta de btt de 7 dies amb un grup de 10 persones al desert del Sàhara…

En el moment de preparar aquesta farmaciola hem de tenir en compte les situacions més comuns que podem patir. En el cas de la marxa nòrdica: petites ferides, rascades, traumatismes, picades d’insectes, sobrecarregues musculars o el que anomenem col·loquialment, una “pajara”.

Tenint en compte això, buscarem un recipient on col·locar tot el material de tal manera que ens quedi compacte, ocupi el mínim espai possible i pesi poc.  És important que aquest recipient sigui fàcilment identificable per a tothom (color vermell, amb una creu blanca…). Això és important si et trobes en una situació en la que tu no pots agafar la farmaciola i necessites que algú altre ho faci.

On porto la farmaciola?

Com hem dit, la farmaciola és un material imprescindible dins la nostra motxilla per a qualsevol activitat que fem, però també és un material fràgil i hem de portar-lo protegit.

L’altre punt important és que, segurament, en el moment que necessitem utilitzar la farmaciola no tindrem tot el temps del món per desmuntar la motxilla i treure la farmaciola que portem a la part del fons…

Hem de pensar que ens podem trobar la situació en que només tinguem una mà hàbil i hauríem de ser capaços de treure la farmaciola de la nostra motxilla.

Un bon lloc per dur-la podria ser la butxaca superior de la motxilla, o en alguna butxaca secundària. La farmaciola ha d’estar en un lloc accessible.

Que portem a la farmaciola?

Com hem dit, el material que inclourem a la nostra farmaciola pot variar segons diferents factors. Tot i això, a continuació us detallem una petita llista de material que podria estar a totes les farmacioles, com a material mínim per una sortida d’un matí:

 • Manta tèrmica
 • Guants
 • Gasses estèrils
 • Bena elàstica
 • Tiretes (diferents mides)
 • Punts de sutura adhesius (SteriStrip)
 • Antisèptic
 • Tape
 • Estisores i pinces
 • Compeed
 • Sèrum fisiològic
 • Glucosa

Cal tenir en compte també situacions especials que requereixen medicació personal (asma, diabetis…). És necessari que en cas de necessitar alguna medicació concreta es porti a la farmaciola algunes dosis de més per si l’excursió s’allargués.

També és important conèixer si tenim lesions recurrents i què podem necessitar per tractar-ho. Per exemple, si tenim tendència a torçar-nos els turmells potser també podem incloure una turmellera a la nostra farmaciola.

Consideracions finals

És molt important que si voleu incloure algun tipus de medicació a la farmaciola ho consulteu amb un professional sanitari per a que us pugui aconsellar el millor per a vosaltres.

Penseu que en una farmaciola no podem portar-ho tot, i que només hem de dur aquell material que sapiguem utilitzar.

Per últim, la farmaciola s’ha de revisar després de cada ús i cada 6 mesos per tal de controlar que tot el material està en bon estat i no hi ha res caducat. La millor manera de fer-ho, és incloure a la farmaciola una llista de tot el material que hi ha on també consti la data de l’última revisió.

Esperem que us pugui ser útil aquest article i us animem a que ens deixeu en els comentaris si creieu que ens hem deixat alguna cosa o si vosaltres afegiríeu algun element més.